Lovens minstekrav til sommerdekk er 1,6 mm og vinterdekk 3 mm.

Sommerdekkspinning

Valg av sommer dekk bestemmes i høy grad av vognkortet. Dimensjonen kan endres med + - 5 % i forhold til vognkortet, mens hastighet og belastningskode ikke kan forandres i negativ retning.

Vinterdekk

Piggdekk skal være avmontert senest første søndag etter påske. De kan monteres i Nord Norge fra 15. oktober, og i Sør Norge fra 1. september. Avgjøres også av lokale fører forhold.

Piggfritt kan brukes hele året, men disse dekkene har kort levetid på sommerhalvåret. I denne perioden reduseres sikkerheten kraftig, spesielt ved høy hastighet og ved kraftig oppbremsing.